Výrobky z kože
 Čas
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Kontakt
NALOV s.r.o.
  Na Sihoti,, 4
  94107   Veľký Kýr
  tel.: +421 917 944 587
 
 Novinky
NOVÉ čiapky, rukavice NOVÉ čiapky, rukavice

V našom obchodíku ponúkame aj čiapky , rukavice pre rybárov či poľovníkov.  Zobraziť viac...

 Facebook live stream
 Obrázky

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ 2016/679 GDPR


Spoločnosť Nalov, s. r.o.Veľký Kýr spracúva osobné údaje dotknutých osôb (ďalej „zákazník“) v e-shope www.nalov.sk v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679-GDPR.

1. Spoločnosť Nalov, s. r.o. Veľký Kýr spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo.
Pri nákupe tovaru, ktorý je podmienený vekom 18 rokov sa spracúvajú ďaľšie osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia a ČOP.
Spracúvanie osobných údajov je zákonné (čl.6 odst.1 b) GDPR), pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a reklamácií.

2. Spoločnosť Nalov, s. r.o. Veľký Kýr poskytne osobné údaje zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku kuriérskym spoločnostiam, alebo Slovenskej pošte.

3.Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú 1 rok od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť od 1.januára nasledujúceho roku.

3. Spoločnosť Nalov s. r.o. Veľký Kýr prehlasuje, že zamestnanci e-shopu, spracúvajúci osobné údaje zákazníkov boli, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Prevádzkovať e-shopu nevykonáva profilovanie zákazníkov.

5. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Nalov s.r.o. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
• účel spracúvania osobných údajov,
• kategórie dotknutých osobných údajov
• príjemcovia, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
• predpokládaná doba uchovávania osobných údajov
• existencia práva požadovať opravu osobných údajov
• právo podať sťažnosť dozornému úradu

zobraziť celý článok...

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
OK_